شبکه تلویزیونی الجزیره : زهرا رهنورد سلاح مخفی پیروزی موسوی بر احمدی نژاد

دو شنبه 1 ژوئن 2009


در سايت ببينيد : http://aghazadeh.blogfa.com/post-54...


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.