شعارهای پرشور بر ضد سیب زمینی و تقلب در خیابان های تهران

سه شنبه 9 ژوئن 2009


سیب زمینی این روزها نقش مهمی در عرصه مبازرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران بویژه در میان حامیان کاندیداهای اصلاح طلب پیدا کرده است این روزها مردم نه فقط علیه سیب زمینی شعار می دهند ،که به عنوان یک نماد آن را بر سر چوب و چماق و نیزه بالا می برند.

دیروز -هجدهم خرداد ماه- از ساعت پنج تا هفت عصر حامیان سبز پوش میرحسین موسوی از میدان تجریش در شمال تهران تا میدان راه آهن در جنوب شهر زنجیره انسانی تشکیل دادند.قرار بود این زنجیره فقط در یک سوی خیابان تشکیل شود.اما عملا هر دوطرف خیابان در دست سبزپوش ها بود.زنجیره نظم خوبی داشت و حتی در مسیرهایی که قرار نبود هم تداوم یافته بود .به عنوان مثال حتی تا میدان جمهوری نیز زنجیره انسانی تشکیل شده بود.نوار سبزی نیز در دست حامیان بود که آنها را به هم وصل می کرد.لابد راه حل خوبی برای حل مشکلات شرعی !بود.چون زنان و مردانی که نمی تواستند براساس قوانین شرعی دست در دست هم بگذارند ،چگونه می توانستند که زنجیره انسانی تشکیل بدهند!

اداهه این گزارش را با کلیک کردن روی این تیتر بخوانید

شعار بر ضد سیب زمینی و تقلب در انتخابات دهم

1 پيام


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.