فقط گاهی فکر کن هیچ چیز ابدی نیست!

يكشنبه 24 اكتبر 2010


صداقت رییس زندان اوین، زندانیان سیاسی را در این مدت زیاد اذیت کرد و از عوامل اصلی اعتصاب غذای آن هفده نفر بود .پریروز از شغلش برکنار شد .شاید تغییر او هیچ نفعی برای زندانیان نداشته باشد .اما چند روز پیش به یک مامور زندان اوین که موقع ملاقات هفتگی هم خانواده ها را اذیت می کند و هم زندانیان را گفتم :فقط گاهی به این فکر کن که هیچ جیز ابدی نیست .فقط گاهی !

به این زندانبان که همه را آزار می دهد، همین دوشنبه پیش گفتم :این میز که امروز تو در پشت آن نشسته ای و قدرت کوچکی داری که نام خانواده ها را برای ملاقات صدا می زنی و گاهی به عمد ما را در انتظار طولانی نگه می داری، شاید فردا نباشد!گفتم :لطفا اگر می توانی این پیام را به رییس ات صداقت هم بده که هیچ چیز ابدی نیست،هیچ چیز.

فقط خنده تمسخر آمیزی کرد و گفت :شماها چقدر خوش خیال هستید!

حالا پریروز در خبرها خواندم فرج الله صداقت ،رییس زندان اوین برکنارشد.

بله!هیچ چیز در این دنیا اابدی نیست اما حیف که معمولا باورش نداریم.

3 پيامهاى سخنگاه


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.