خاطره های پراکنده از هاله سحابی

جمعه 3 ژوئن 2011


چهارشنبه ظهر از پله های آپارتمان هاله در مجتمع مسکونی نسیم دانش که پایین می آمدم، تمام مسیر راه پله با زنجیره انسانی لباس شخصی ها پوشیده شده بود، هم زن بودند و هم مرد:زنان چادر مشکی بر سر داشتند و مردان عینک افتابی بزرگ و ماسک های آلودگی هوا بر صورت.

تابوت را اعضای خانواده از ورودی آپارتمان بیرون می آوردند، اشک و اشک... دوستان و خانواده هاله اشک می ریختند و می گفتند:« لااله الاالله»، صدای هق هق گریه می خواست سقف را بشکافد.نگاهم به لیاس شخصی ها افتاد.یک زن چادری در گوش یکی از مردان چیزی می گفت و هردو بلند خندیدند، مدتها بود تصمیم گرفته بودم حرفی با آنها نرنم...اما تحملم یکباره تمام شد و با بغضی که در گلو داشتم، به آنها گفتم: چرا می خندید؟حتی نمی توانید حرمت یک خانواده عزادار را نگه دارید.زن با خنده ای گفت :ما به خودمان می خندیم! و مرد فریاد زد:برو بگذار به کارمون برسیم!(کارشان در تشییع هاله سحابی چه بود؟)

لباس شخصی ها خیلی زود و در همان راه پله ها تابوت را از خانواده و دوستان گرفتند، کسی با فریادی بغض آلود گفت که انصاف داشته باشید و بگذارید اعضای خانواده همراهی اش کنند.پاسخ این درخواست بالارفتن صدای لااله الاالله لباس شخصی هایی بود که به جای خانواده، هاله را در میان گرفته بودند.هاله را خود در آمبولانس گذاشتند، اغلب آنها که در امبولانس در کنار هاله نشستند تا در اخرین دقایق حضور جسم بی جانش در این جهان در کنارش باشند، لباس شخصی ها بودند نه نزدیکان و دوستدارانش.

پرده اشک نمی گذاشت همه چیز را شفاف و روشن ببینم:آمبولانس با سرعت از ما دور می شد.حرکت تند آمبولانس من را در خاطراتم پرتاب کرد.

یک -دوستی از من خواسته بود که به نیابت از او و به دلیل ارتباط و آشنایی ام با هاله، از او به عنوان مدافع حقوق زنان برای حضور در یک کنفرانس بین المللی دعوت کنم.شماره هاله را گرفتم و خیلی زود صدای مهربانش را از آن سوی خط شنیدم.موضوع را که برایش گفتم، خندید و گفت :از آن دوست تشکر کنید و بگویید من الان حتی پاسپورت ندارم.من [در این سالها] فقط یکبار به مکه رفته ام که آن هم پاسپورت خاص خودش را دارد...*

پریدم توی حرفش:اصلا مساله ای نیست، فرصت دارید که درخواست پاسپورت کنید، الان خیلی هم سریع می دهند.

خندید و گفت :«نه، ژیلاجان!مساله این نیست...اصلا به مغزم هم خطور نمی کند که به خارج سفر کنم..(نقل به مضمون)

متعجب شدم:چرا؟دلیلش چیست؟

گفت :«آنقدر کار برای بهتر شدن زندگی مردم در همین ایران دارم که هیچ وقت فکر به این فکر نمی کنم که به خارج سفر کنم.»

به خاطر قولی که به دوستم برای دعوت از او داده بود، اصرار کردم و اصرار .اما هیچ فایده ای نداشت، فقط می گفت :«همین جا در ایران، خیلی کار برای انجام دادن دارم.چرا باید به خارج(ان هم شرکت در یک کنفرانس خارجی) سفر کنم؟»

دو-پس از حوادث انتخابات پراز مناقشه خرداد 88 در بند 209 اوین زندانی بودم، همان زمان که مردم روزها به تظاهرات اعتراضی می رفتند و شب ها اعتراض خود را از پشت بام خانه های شان فریاد می زدند.قرار مردم برای الله و اکبر گفتن اعتراضی ساعت ده شب بود....توی بند 209 بودیم و ساعت ده شب شد.صدای پرطنین الله و اکبر در بند پیچید.این چه کسی است که در بند امنیتی وزارت اطلاعات و در سلول، طبق قرار مردم درست راس ساعت ده شب تکبیر می گوید؟فردا زندانی جدیدی را به سلول ما آوردند که شب قبل با هاله سحابی هم سلول بود و برای ما گفت که او کسی نبوده جز هاله.... هاله الله اکبر می گفته و این حرکت آنچنان تاثیر و یا ترسی را در دل زندان بان ها انداخته بود که یکی از نگهبانان زن در سلول را باز کرده و هاله را بغل کرده و گفته بود:خانم، قربونت برم، ساکت شو، هم برای تو خیلی بد می شود و هم برای ما....

هاله در سلولش در بند 209 هم پیمان با مردم، راس ساعت ده شب الله اکبر می گفت، چقدر رشک برانگیز بود برای من این همه شجاعت و ایمانش.

سه- او زودتر از من از زندان آزاد شد و سال بعد دوباره به زندان افتاد. قبل از اینکه به زندان برود مدام به من و تعدادی دیگر از خانواده های زندانیان و شهدای جنبش سبز سرکشی می کرد، با مهربانی یک مادر که می خواست همه کم و کسری های فرزندانش را رفع و رجوع کند.چند روز مانده به نوروز 89 با گل و سبزه به دیدنم آمد برای هفت سین سال نو.حتی به فکر گل و سبزه هفت سین من نیز بود.

چهار- نوروز امسال در زندان بود.یکی از روزهای نوروز کسی زنگ خانه ما را فشرد.در را که بازکردم نشناختمش .گفت که هاله از داخل زندان برایش پیام فرستاده که با گل و هدیه ای کوچک به دیدنم بیاید و بگوید :«ژیلا!مرا ببخش!که نتوانستم این نوروز و در نبود بهمن به دیدنت بیایم.»

پنج-خاطراتم از هاله و پدرش خیلی زیاد است.از قدیس سازی پس از مرگ همیشه دوری کرده ام اما من هرگز ندیدم که پدر و فرزند حتی در باره دشمنانشان نیز به درشتی و غیرمنصفانه سخن بگویند.هرگز صلح طلب تر و مسالمت جو تر از آنها ندیدم، آنقدر که هاله شب قبل از تشییع جنازه پدرش مدام می گفت که به جوانترها بگویید که به مراسم تشییع نیایند، جوانها زود احساساتی می شوند و خدای ناکرده ممکن است فضا ناخواسته متشنج شود.ما می خواهیم همه چیز آزام باشد.

شش-چندین سال پیش، مهندس سحابی نزدیک یکسال بود که در سلول انفرادی محبوس بود و هیچ خبری از او نبود.می گفتند در زندان دچار حمله قلبی شده و باز هم به خانواده اجازه ملاقات و تلفن نمی دادند.هاله که پیگیر کارهای پدر بود، بعد از ماهها این در و آن در زدن، یک روز خودش را جلوی اتومبیل علیزاده رییس وقت دادگستری تهران انداخته بود تا شاید خبری از پدر بگیرد.

ماهها بعد وقتی پدر آزاد شد، داستان را که برایش تعریف کرد، مهندس سحابی گفته بود :«خود را جلوی ماشین انداختن یک حرکت خشونت آمیز و اشتباه است.»

هفت-در تشییع جناره پدر، چند شاخه گل دردست داشت، درست مثل همه تظاهرات های پس از انتخابات که به پلیس های ضدشورش، شاخه های گل تقدیم می کرد در تشییع پدرش نیز به پلیس ها گل می داد.پوستر پدرش را روی سینه چسبانده بود.خیلی از مردم عکس های مهندس را در دست داشتند.پلیس ها و مامورهای لباس شخصی عکس ها را از دست مردم به زور می کشیدند و پاره می کردند.چقدر دیدن این صحنه باید برای هاله سخت بوده باشد، اما باز هم چیزی نگفت تا اینکه ماموری با فشار، عکس پدر را از روی سینه اش کشید،...و رفتارهای ناشایست دیگر... هاله بیهوش شد و بر زمین افتاد...و دیگر هرگز برنخاست...به همین سادگی!

من فقط در این روزها از خودم می پرسم :چگونه کسانی می توانند با خانواده ای چنان نجیب و ضد خشونت چنین کنند که کردند؟اصلا آنها که چنین کردند معنای این پرسش من را می فهمند؟

***

پی نویس :هاله سحابی در سالهای نزدیک به انقلاب ظاهرا به خاطر فعالیت های سیاسی اش از دانشگاه تهران اخراج شد و یرای دامه تحصیل به فرانسه رفت و چون در ایران در مدرسه ژاندارک درس خوانده بود، زیان فرانسه اش عالی بود و گفته می شود مدتی در آنجا مسوول تنظیم مصاحبه های رهبر فقید انقلاب بوده و بعد از بازگشت به ایران همه زندگی اش را وقف بهتر شدن زندگی مردم در ایران قرار داد و آن طور که خودش به من گفته بود در این سالها هیچ علاقه ای به سفر به خارج از کشور و شرکت در کنفرانس های خارجی نداشت و به قول خودش مدتها بود که حتی به مغرش خطور نمی کرد به خارج سفر کند و فقط به مکه سفر کرده بود.برداشت من این است که لااقل در یکی -دو دهه اخیر به خارج سفر نکرده بود و همین طور که خودش می گفت حتی پاسپورت نداشت، و این با پاسپورت داشتن در سن بیست سالگی هیچ تعارضی ندارد.

18 پيامهاى سخنگاه

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 3 ژوئن 2011 15:54, بوسيله ى ايران دوست

  به كدامين گناه كشته شدند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخ به اين پيام

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 4 ژوئن 2011 03:05, بوسيله ى arash

  لاف نزنيد . من خودم توي مراسم بودم و اين چيزايي كه ميگيد دروغه مخاطب پوستر دروغ ممنوع شماييد .

  پاسخ به اين پيام

 • به غیر از عزض تسلیت در فقدان چنین جواهر نایاب چه می توان گفت ؟ همه آه و همه اشک .

  پاسخ به اين پيام

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 4 ژوئن 2011 04:53, بوسيله ى دیانا ثاقب

  نمی شود جلوی ریزش اشک هایم رابگیرم، چقدر دردناک و تلخ هستند این روزها.

  پاسخ به اين پيام

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 4 ژوئن 2011 09:22, بوسيله ى خاطره ای سبز

  خیلی دردناکه ! چه تحملی داره خدا !!!

  پاسخ به اين پيام

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 4 ژوئن 2011 14:13, بوسيله ى بانوی سبز

  ژیلا خانم گرامی، بابت نوشته‌ی تأثیرگذارتان سپاسگزارم. من نیز در مراسم تشییع پیکر مهندس سحابی حضور داشتم، از نزدیک شاهد خشونت لباس شخصی‌ها و مأمورین به اصطلاح امنیتی بودم و مظلومیت و نجابت این خانواده را به چشم دیدم. هاله‌ی عزیز راست می‌گفت که جوان‌ها زود احساساتی می‌شوند. سخت بود خویشتن‌داری در برابر آن همه بی‌حرمتی. اما سکوت کردم و اشک ریختم... خداوند هر دو سحابیِ عزیزمان را مشمول رحمت خویش سازد.

  پاسخ به اين پيام

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 5 ژوئن 2011 01:31, بوسيله ى هالههاله

  ایشان از نسل همان رادمردانی بود که در دادگاه شاه گفتند " ما اخرین گروهی هستیم که با شما با زبان صلح سخن میگوییم< بعد از ما...."

  پاسخ به اين پيام

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 5 ژوئن 2011 02:10, بوسيله ى شهرزاد

  خانم بني يعقوب عزيز از نوشته تاثيرگذارتان ممنونم. خوشحالم كه اين سرزمين شيرزناني چون هاله را در خود پرورش داده. هر يك نفر مانند هاله، وجود صدها تن چون آن زن و مرد حقيري كه در مراسم تشييع جنازه او ميخنديدند را، جبران ميكند... و شايد هم بيشتر از صدها تن...

  پاسخ به اين پيام

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 5 ژوئن 2011 11:26, بوسيله ى اایرانی

  میدانید دشمن پنهانی خیلی خطر ناکتراز دشمن آشکار است اینک ما مردم ایران دشمن مخفی این ظالمانیم «از ما بترسید چون بغضهایمان درگلو وقلبمان سنگینی میکند وبزودی زود فریاد دادخواهیمان را به گوش عالم وخدا خواهیم رساند .

  پاسخ به اين پيام

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 5 ژوئن 2011 11:33, بوسيله ى آزاده

  دیروز هم ما جلو حسینیه ارشاد رفتیم برای مراسم سوم هاله اما حتی یک لحظه هم نگذاشتند بمانیم

  پاسخ به اين پيام

 • من هاله سحابی رو نميشناختم ، امّا وقتی درباره اش و در مورد طرز فکرش خوندم ، از اون موقع تا الان تو شوک به سر ميبرم و اين اتفاق رو يکی از دردناکترين اتفاقات چند مدت اخير ميدونم ، تشييع جنازه اين دو مرحوم در واقع تشييع جنازه اخلاقيات بود ، واقعا باعث تاسفه

  پاسخ به اين پيام

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 6 ژوئن 2011 02:27, بوسيله ى آزادی خواه

  خانم بنی یعقوب با گفته های شما مخالفتی ندارم. ولی همواره برایم جای سوال است که در دهه شصت که شبها دهها و گاه صدها تن از بهترین فرزندان ایران اعدام می شدند و بقیه در بدترین شرایط در زندان بودند آقای سحابی و دخترشان کجا بودند و چرا اعتراضی نداشتند و حرکتی و حرفی بر ضد این کارها انجام نمی دادند. میدانید که خانواده هایی هستند که 4-5 نفر یا حتی بیشتر از افراد خانواده را از دست داده اند؟ شاید آنها ضد انقلاب بودند و لزومی نداشت از آنها حمایتی صورت گیرد!!!!!

  پاسخ به اين پيام

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 6 ژوئن 2011 04:16, بوسيله ى هاتف.

  نفرین برآن دستان ناپاک و آمران این جنایتها.

  پاسخ به اين پيام

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 6 ژوئن 2011 04:33, بوسيله ى سپیدار

  سلام

  من فقط یک سوال داشتم...در ویکیپدیا نوشته شده که هاله خانم مدتی‌ در فرانسه تحصیل و زندگی‌ کرده اند.

  ولی‌ شما چیز دیگری نوشته اید!!!

  هاله سحابی مدتی در فرانسه تحصیل و زندگی کرده بود.[۱۱][۱۲]

  پاسخ به اين پيام

  • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 9 ژوئن 2011 06:51, بوسيله ى ژیلا بنی یعقوب

   هاله سحابی در سالهای نزدیک به انقلاب ظاهرا به خاطر فعالیت های سیاسی اش از دانشگاه تهران اخراج شد و یرای دامه تحصیل به فرانسه رفت و چون در ایران در مدرسه ژاندارک درس خوانده بود، زیان فرانسه اش عالی بود و گفته می شود مدتی در آنجا مسوول تنظیم مصاحبه های رهبر فقید انقلاب بوده و بعد از بازگشت به ایران همه زندگی اش را وقف بهتر شدن زندگی مردم در ایران قرار داد و آن طور که خودش به من گفته بود در این سالها هیچ علاقه ای به سفر به خارج از کشور و شرکت در کنفرانس های خارجی نداشت و به قول خودش مدتها بود که حتی به مغرش خطور نمی کرد به خارج سفر کند و فقط به مکه سفر کرده بود.برداشت من این است که لااقل در یکی -دو دهه اخیر به خارج سفر نکرده بود و همین طور که خودش می گفت حتی پاسپورت نداشت، و این با پاسپورت داشتن در سن بیست سالگی هیچ تعارضی ندارد.

   پاسخ به اين پيام

 • خاطره های پراکنده از هاله سحابی 11 ژوئن 2011 01:00, بوسيله ى ابوالفضل

  اله اكبر هاله سحابي مصداق قرآن به نيزه كردن معاويه در جنگ صفين ونماز جمعه را چهارشنبه خواندن ابن زياد است

  پاسخ به اين پيام


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
 • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.