حسین شهیدی، روزنامه نگار بی ادعا

پنج شنبه 10 آوريل 2014


در تمام روزهای زندان به یادمان بود.خیلی از گزارش ها و نامه های زندان من و بهمن را بی اینکه ازش درخواست کنم به انگلیسی ترجمه می کرد و همیشه عذرخواهی می کرد که ببخشید کاری از من برای شما بر نمی آید.وقتی بعد از انتخابات 1388 من و بهمن به زندان افتادیم در وب سایت الجزیره مطلبی در باره من و بهمن نوشت و از ما حمایت کرد.همیشه بدون ادعا و بدون سروصدا از دوستانش حمایت می کرد.

زمانی که در یونیفم سازمان ملل در کابل مشغول به کار بود تلاش زیادی برای راه اندازی انجمن روزنامه نگاران زن افغانستان انجام داد، همان روزها بود که از من برای مشارکت دربرگزاری یک برنامه آموزشی برای روزنامه نگاران زن در کابل دعوت کرد و من رفتم ...رفتم و از نزدیک شاهد روزها فعالیت با عشق و علاقه اش برای مردم افغانستان مخصوصا زنان افغان بودم .دکتر حسین شهیدی پژوهشگر، روزنامه‌نگار، نویسنده‌ و مترجم و استاددانشگاه پس از یک دوره بیماری سخت در لندن درگذشت.یادش به خیر و نامش جاوید.


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.