شماره مقاله: 147

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://zhila.eu.com /spip.php?article147بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://zhila.eu.com

نقدهای سعید حجاریان به سید محمد خاتمی

جمعه15 آذر 1387


"آقاي خاتمي به نظر من مي‌توانست به عنوان ليدر و رهبر جنبش دوم خرداد عمل كند. آقاي خاتمي يك رييس‌جمهور نبود. ايشان برانگيزاننده و مولود يك جنبش اصلاحي به نام جنبش دوم خرداد بود. اين جبنش بايد هدايت مي‌شد. نمي‌شود به مردم گفت: «مردم شما زحمت خودتان را كشيديد، قدم رنجه فرموديد و در دوم خرداد راي خود را به صندوق ريختيد. حالا تشريف ببريد خانه‌هايتان.» جنبش احتياج به هدايت و راهبري داشت و آقاي خاتمي چنين كاري را انجام نداد و از ظرفيت‌‌هاي سياسي – اجتماعي آن هم به نحو مطلوب استفاده نكرد.از اين زاويه مي‌شود به آقاي خاتمي انتقاد كرد."

این بخشی از صحبت های سعید حجاریان در باره سید محمد خاتمی بود

این روزها زیاد از آمدن و نیامدن خاتمی حرف به میان می آید

کسانی او را نقد می کنند و گروهی او را می ستایند

من زمانی با سعید حجاریان در باره خاتمی به گفت و گو نشستم.گفت و گویی که در بخش هایی تبدیل به نقد خاتمی شد.

این گفت و گو را می توانید در بخش مصاحبه همین وبسایت تحت عنوان ضعف ها و قوتهای خاتمی از نظر حجاریان بخوانید