شماره مقاله: 205

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://zhila.eu.com /spip.php?article205بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://zhila.eu.com

از شعارهای طنز تا جدی سبزپوش ها در آزادی تهران

پنج شنبه21 خرداد 1388


دیروز در میدان آزادی تهران بعضی از شعارها همراه با ظنز و برخی دیگر کاملا جدی بود

گروهی از جوانان هجده –نوزده ساله فریاد می زنند:

هاله نور می بینه ،مردم رو کور می بینه

دیکتاتور کوتوله /خجالت ،خجالت

محمود سیاست را رها کن /سبزی فروشی باز کن!

این شعار اشاره به بخشی از فیلم تبلیغانی احمدی نژاد دارد که او را درحال کاشتن سبزی در حیاط خانه اش نشان می داد. کسانی در میان جمعیت با این شعارها مخالفت می کنند:

"این شعارها دیگر چیست؟لطفا شعارهای خوب و وزین بدهید"

بازهم شعارهایی از همان دست شنیده می شود:

دو هفته ،دو هفته /محمود حمام نرفته

توپ ،تانک فشفشه /محمود باید شسته شه

محمود کراک کشیده /هاله ی نور رو دیده

جوانانی که جلیقه سبز مزین به آرم ستاد میرحسین موسوی رادارند،فریاد می زنند:

"لطفا فقط به نفع آقای موسوی شعار بدهید نه ضد رقیبش.اگر هم علیه رقیب شعار می دهید ، لااقل شعارهای مودبانه سر بدهید."

خودشان شعارمی دهند و جمعیت تکرار می کند:

موسوی ،رهنورد /تساوی زن و مرد

آزادی اندیشه بی موسوی نمی شه

برای خواندن گزارش مشروح از تظاهرات حامیان موسوی درمیدان آزادی تهران

روی این تیتر کلیک کنید

از شعارهای طنز تا جدی سبزپوش ها