شماره مقاله: 332

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://zhila.eu.com /spip.php?article332بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://zhila.eu.com

برای مرجان نماینده که از میان ما رفت

دو شنبه15 آذر 1389


مرجان، امروز در سن 29 سالگی رفت.برای همیشه از پیش ما رفت.برای همیشه از این زمین خاکی رفت.همین چندماه پیش بود که خودش به من خبر داد مبتلا به یک نوع سرطان خطرناک شده اما با خنده اضافه کرد : من شکستش می دهم.

مرجان امروز موقع اذان مغرب بود که چشمانش را برای همیشه روی این دنیا بست.

و من امیدوارم بهمن (احمدی امویی ) در زندان این خبر را نشنود.تحمل غم در زندان سخت تر است.چون حتی نمی توانی بر مزار عزیزی که از دست داده ای، بروی. چون حتی نمی توانی در مراسم یادبودش شرکت کنی، چون حتی نمی توانی با دیدن دوستان مشترک و خانواده تسلایی برای یکدیگر باشید.

مرجان نماینده ، خبرنگار اقتصادی روزنامه سرمایه و چند روزنامه دیگر بود.دو سالی زیر نظر بهمن در گروه اقتصادی روزنامه سرمایه کار کرد.سرویسی که بیتشرین مطالب انتقادی را در باره عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد نوشت.مرجان یکی از این خبرنگارهای منتقد بود که گزارش های انتقادی زیادی در خصوص عملکرد دولت احمدی نژاد درحوزه مسکن تهیه کرد. بهمن او را خبرنگار با استعداد و خوش آتیه ای توصیف می کرد.خبرنگاری که بر خلاف خیلی دیگر از خبرنگاران اقتصادی حاضر نبود که در مقابل دریافت امکانات از حوزه های اقتصادی، تبدیل به سخنگو و مبلغ آنها بشود.

مرجان همچنین اردیبهشت و خردادماه 88 در وب سایت خرداد نو تحت سردبیری بهمن فعالیت کرد .وب سایتی که خبرها و گزارش های انتقادی زیاد در باره احمدی نژاد و دولتش منتشر کرد.وی همچنین عضو کمیته اطلاع رسانی ستادمیرحسین موسوی در استان تهران بود.

وقتی پس از انتخابات پرمناقشه 88 بهمن به زندان افتاد،یکی از مهم ترین اتهاماتش سردبیری خرداد نو بود،همان سایتی که مرجان هم خبرنگارش بود.مرجان بارها به من تلفن زد و گفت من خیلی شرمنده بهمن هستم که او در زندان است و من آزاد.می گفت شنیده است بهمن از معدود افرادی است که جوری بازجویی پس داده که برای هیچ کدام از زیرمجموعه اش در سایت خرداد نو مشکلی پیش نیامده است .وقی هم بهمن آزاد شدبا خوشحالی زیاد به دیدنش آمد و مدام از او تشکر می کرد که مقاومت کرده و اجازه نداده برای او مشکلی پیش بیاید .

حالا که مرجان دیگر در میان نیست، من می توانم به راحتی نام او را فریاد بزنم که مرجان یکی از خبرنگاران منتقد دولت و یکی از اعضای وب سایت خرداد نو و همچنین عضو ستاد میرحسین موسوی در استان تهران بوده است.

یادش به خیر و نامش جاودان