شماره مقاله: 343

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://zhila.eu.com /spip.php?article343بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://zhila.eu.com

هفت سین ما

چهار شنبه3 فروردین 1390


سال نو رسید و بهمن نیامد و من بدون حضور او هفت سین گذاشتم.همیشه وسایل هفت سین را با بهمن می خریدیم و سفره هفت سین را با هم می چیدیم.

امسال وسایل سفره هفت سین را خودم به تنهایی گرفتم اما در چیدنش تنها نبودم و مادر و خواهرها و از همه مهم تر امیر مهدی عزیزم همراهی ام کردند و سفره متفاوت تری نسبت به هرسال چیدیم.

از همه جالب تر این بود که امیر کوچولو از چند ساعت قبل از آغاز سال نو می گفت که حتما تا لحظه تحویل سال که نزدیک ساعت سه بامداد است باید بیدار بماند و اصرار می کرد که اگر خوابش بردحتما ما بیدارش کنیم.می گفت موقع تحویل سال یک کار مهم دارد.

کار مهمش این بود که موقع تحویل سال گفت به احترام بهمن وهمه زندانی های سیاسی یک دقیقه سکوت کنیم.

من و همه اعضای خانواده هاج و واج به یکدیگر نگاه می کردیم که این ایده از کجا به ذهنش رسیده؟اصلا ایده یک دقیقه سکوت را از کجا آورده؟

گفت که ایده سکوت را در مسابقه های فوتبال که از تلویزیون دیده یاد گرفته ...