شماره مقاله: 423

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://zhila.eu.com /spip.php?article423بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://zhila.eu.com

حکیمه شکری و ژیلا مکوندی

شنبه6 اردیبهشت 1393


حکیمه شکری و ژیلا مکوندی(از حامیان مادران پارک لاله)، دو همراه خوب و صمیمی برای یکدیگر در بند زنان اوین بودند، و همین طور یاران مهربانی برای همه بچه های بند.با هم آشپزی می کردند، با هم غذا می خوردند، با هم برای دیگر زندانیان و یا خانواده های شهدای جنبش سبز هدیه درست می کردند، با هم پچ بچ می کردند ، با هم می خندیدند و با هم غصه می خوردند....

ژیلا مکوندی آزاد شد و حکیمه عزیز آنجا در بند زنان ماند....ژیلا دلش یکسره با حکیمه است و مطمئن هستم حکیمه هم آنجا فکرش پیش ژیلا است....این روزها تولد حکیمه بود، هم تولد حکیمه شکری و هم تولد ژیلا مکوندی...تولدتان مبارک دوستان عزیزم.