شماره مقاله: 424

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://zhila.eu.com /spip.php?article424بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://zhila.eu.com

حسین شهیدی، روزنامه نگار بی ادعا

پنج شنبه21 فروردین 1393


در تمام روزهای زندان به یادمان بود.خیلی از گزارش ها و نامه های زندان من و بهمن را بی اینکه ازش درخواست کنم به انگلیسی ترجمه می کرد و همیشه عذرخواهی می کرد که ببخشید کاری از من برای شما بر نمی آید.وقتی بعد از انتخابات 1388 من و بهمن به زندان افتادیم در وب سایت الجزیره مطلبی در باره من و بهمن نوشت و از ما حمایت کرد.همیشه بدون ادعا و بدون سروصدا از دوستانش حمایت می کرد.

زمانی که در یونیفم سازمان ملل در کابل مشغول به کار بود تلاش زیادی برای راه اندازی انجمن روزنامه نگاران زن افغانستان انجام داد، همان روزها بود که از من برای مشارکت دربرگزاری یک برنامه آموزشی برای روزنامه نگاران زن در کابل دعوت کرد و من رفتم ...رفتم و از نزدیک شاهد روزها فعالیت با عشق و علاقه اش برای مردم افغانستان مخصوصا زنان افغان بودم .دکتر حسین شهیدی پژوهشگر، روزنامه‌نگار، نویسنده‌ و مترجم و استاددانشگاه پس از یک دوره بیماری سخت در لندن درگذشت.یادش به خیر و نامش جاوید.