شماره مقاله: 96

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://zhila.eu.com /spip.php?article96بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://zhila.eu.com

سلول 417 احمد باطبی

يكشنبه24 شهریور 1387


وبلاگ احمد باطبی را می خواندم که تازگی ها افتتاح شده است

هم اسم وبلاگش به دلم نشست :سلول 417 و هم این چند جمله اش :

"از روزی که از ایران بیرون آمدم فهمیدم . آسمان همه جا یک رنگ هست . این را تا جای من نباشی نمی فهمی . من از زندان فرار کردم . اما زندان همراهم آمد . باور کن."

وقتی نخستین مصاحبه اش را با صدای آمریکا می دیدم ،بهمن تا مصاحبه تمام شد با هیجان گفت :کاش احمد همیشه اینقدر منطقی بماند و من هم همین آرزو را برایش کردم و هنوز همین آرزو را برایش دارم