نه تایپیست بوده‌ای، نه آبدارچی، نه منشی، پس در دفتر نشریه چه کار می‌کردی؟!

چهار شنبه 15 اكتبر 2008


در سايت ببينيد : http://aynev.blogfa.com/post-859.aspx


اعلان پس از تأئيد

سخنگاه  : پيامهاى شما پس از تأئيد گردانند گان سايت نمايان خواهند شد

يك پيام ، يك تفسير ؟
  • (براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه جاى خط ها را خالى بگذاريد)

(اختيارى) كى هستيد؟
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.