شعار بر ضد سیب زمینی و تقلب در انتخابات دهم

سه شنبه 9 ژوئن 2009


ژیلا بنی یعقوب

سیب زمینی این روزها نقش مهمی در عرصه مبازرات انتخاباتی ریاست جمهوری ایران بویژه در میان حامیان کاندیداهای اصلاح طلب پیدا کرده است این روزها مردم نه فقط علیه سیب زمینی شعار می دهند ،که به عنوان یک نماد آن را بر سر نیزه ها نیز بالا می برند.

دیروز -هجدهم خرداد ماه- از ساعت پنج تا هفت عصر حامیان سبز پوش میرحسین موسوی از میدان تجریش در شمال تهران تا میدان راه آهن در جنوب شهر زنجیره انسانی تشکیل دادند.قرار بود این زنجیره فقط در یک سوی خیابان تشکیل شود.اما عملا هر دوطرف خیابان در دست سبزپوش ها بود.زنجیره نظم خوبی داشت و حتی در مسیرهایی که قرار نبود هم تداوم یافته بود .به عنوان مثال حتی تا میدان جمهوری نیز زنجیره انسانی تشکیل شده بود.نوار سبزی نیز در دست حامیان بود که آنها را به هم وصل می کرد.لابد راه حل خوبی برای حل مشکلات شرعی !بود.چون زنان و مردانی که نمی تواستند براساس قوانین شرعی دست در دست هم بگذارند ،چگونه می توانستند که زنجیره انسانی تشکیل بدهند!

ساعت هفت به بعد که زنجیره انسانی به تدریج گسیخته شد ،حضور مردم به شکل تجمع های کوچک و بزرگ در سراسر خیابان بزرگ ولی عصر شکل گرفت.هرلحظه به تعداد مردم افزوده می شد.مردم از پیاده روهایی که محل تشکیل زنجیره بود ، به وسط خیابان آمده بودند و از این سو و به آن سو می رفتند و شعار می دادند.ترافیک اتومبیل ها هر لحظه سنگین تر می شد،عملا حرکت ماشین ها قفل شده بود.ترافیک ولی عصر که بزرگترین خیابان تهران محسوب می شود بر ترافیک همه تهران اثر گذاشته بود.پلییس نظاره گر خاموش این رویدادها بود.

خبری ازحامیان احمدی نژاد نبود .بسیاری می گفتند آنها به صورت سازماندهی شده به مصلای تهران برای سخنرانی محمود احمدی نژاد رفته اند.

شاید به همین دلیل بود که سبزپوش ها شعار می دادند:

مصلی ،مصلی /جیره ی سیب زمینی

این روزها سیب زمینی تبدیل به نماد دولت نهم تبدیل شده است و شعار بر ضد آن یعنی شعار علیه دولت احمدی نژاد. دیروز بارها در دست تعدادی از مردم چوب ها و نیزه هایی را دیدم که بر سرش سیب زمینی فرو کرده بودند و آن را در میان جمعیت بالا برده بودند .مردمی که از کنار این بیرق های سیب زمینی رد می شدند ،با نشان دادن آن به یکدیگر فریاد هو سر می دادند.

سیب زمینی را هو می کردند و شعار می دادند:

دولت سیب زمینی/نمی خواهیم نمی خواهیم

سیب زمینی نداریم /ترب به جاش می کاریم.

عده ای نیز پلاکارد هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود " برای دریافت سیب زمینی به ستاد احمدی نژاد مراجعه کنید."

یک شعار جدید هم با توجه به جمله معروف احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی دیروز زیاد شنیده می شد.

بگم؟بگم؟

بگو!بگو!

اشاره به مناظره ای که احمدی نزاد در آن با در دست گرفتن عکس زهرا رهنورد خطاب به موسوی چند بار گفت که بگم ؟بگم؟ و موسوی هم پاسخ داد بگو!بگو!

در هر سوی خیابان جوانی را می دیدی که در میان حلقه چند صد نفری مردم فریاد می زند:

بگم؟بگم؟

و مردم به صورت ریتمیک و یک صدا در پاسخش فریاد می زدند

 بگو!بگو

و دوباره جوان می گفت

 دو دو تا؟

مردم جواب می دادند :

 ده تا

دوباره می گفت:

 دو-دو تا؟

این بار پاسخ می دادند:

 ده تا ،اسنادش هم موجوده

دوباره می گفت :

دو-دو تا؟

این بار می گفتند:

 کی به کیه؟چهل تا!

این شعار هم با توجه به حرفهای موسوی در مناظره ها ساخته شده بود که در باره احمدی نژاد گفته بود او یک پدیده شگفت انگیز است که به راحتی توی چشم میلیونها بیننده نگاه می کند و می گوید دو -دوتا چهار تا نمی شود و ده تا می شود.

این گفته دست مایه بسیاری از پلاکاردها نیز شده بود.

مردم پلاکاردهایی داشتند که رویش نوشته بودند:

دو ضرب در دو =ده

پلاکارد دیگری که زیاد در دست مردم دیده می شد :علامت دایره ای شکل ورود ممنوع بود که به جایش نوشته بودند :دروغ ممنوع

مردم ابتکارات دیگری هم به خرج داده بودند .مثلا صفحه هایی را به شکل صفحه اول اطلاعات و کیهان طراحی و چاپ کرده بودند که تیتر اولش این بود:

احمدی نژاد رفت

و یا صفحه هایی به شکل صفحه اول روزنامه همشهری با تاریخ 23 خرداد که تیتر اولش این بود:

موسوی 34 میلیون رای

هوا رو به تاریکی می رفت و هر لحظه بر ازدحام مردمی که سبزپوش بودند افزوده می شده ،شال سبز ،کلاه سبز ،سبربند سبز و تی شرت سبز .

حالا دیگر حامیان احمدی نژاد هم کم کم از راه می رسیدند و تسلط بی رقیب سبزپوش ها را بر شهر مورد حمله قرار می دادند.

حامیان احمدی نژاد با پرچم های سه رنگ ایران تعدادشان بسیار کم بود اما با اعتماد به نفس زیاد دو -سه نفری وارد تجمع های چند صدنفری سبزپوش ها می شدند و به نفع احمدی نژاد شعار می دادند

و سبزپوش ها با دیدن آنها یک صدا فریاد می زدند :دروغگو !دروغگو!

به قول کامبیز نووزی ،وکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران که دیروز در خیابان ولی عصر دیدمش :"دروغگو این روزها تبدیل به یک شعار سیاسی شده است."

این روزها مردم تا حامیان احمدی نژاد و یا اتومبیل هایی را می بینند که تصویرهای تبلیغاتی او را دارد ،فریاد می زنند:

دروغگو!دروغگو

یکی از شعارهای معروف طرفداران احمدی نژاد نیز این بود

دزدگیر 88/محمود رفت و برگشت

بارها اتوبوس هایی از میان سبرپوش ها عبور کرد که عکس احمدی نژاد را برخورد داشت و گفته می شد حامل هواداران احمدی نژاد است که از مصلای تهران باز می گردند.

جمعیت با دیدن این اتوبوس ها انگشت اشاره شان را به طرفشان نشانه می گرفتند و فریاد می کشیدند:

هو!هو

دکتر علی ساعی ،استاد جامعه شناسی را دیدم که در پیاده رو مردم را نظاره می کرد.گفتم :چه خبر؟

گفت :"مهم ترین خبر همین مردمی اند که می بینی.همین موجی که به راه افتاده"

گفتم :حتی در دوم خرداد 76 هم چنین صحنه هایی را ندیده بودم

گفت :"دوم خرداد؟ تهران حتی در انقلاب 57 هم شاهد چنین صحنه ای نبوده که مردم از جنوب تا شمال تهران در یک زمان به خیابان بریزند و خواسته های خود را فریاد بزنند.اهمیت دیگرش این است که این همه مخالف و موافق در کنار هم شعارهای تند می دهند اما هیچ خشونتی بوجود نمی آید .ببین!رفتارها چقدر مسالمت آمیز است ،پلییس هم که فقط نطاره گر است .این نشان می دهد که پتانسیل خوبی برای دمکراسی در ایران وجود دارد.به نظرم رفتارهای امروز مردم ایران در مقایسه با سال پنجاه و هفت بسیارمسالمت آمیز تر ، مدرن تر و دمکراتیک تر شده است."

گفتم :البته حتما شما هم دیدید که حامیان احمدی نژاد با وجود تعداد کم شان چند بار سعی کردند که خشونت ایجاد کنند.حتی آنسوتر جوانی را دیدم که با چوب پرچم ایران که در دست داشت چند نفر از سبزپوش ها را کتک زد."

 بله !اما خیلی خود زود اغلب مردم با رفتارهای درست خود بر این تنش ها غلبه می کنند.

حامیان احمدی نژاد بیشتر سوار بر موتور و کمتر پیاه در میان سبز پوش ها مانور می دادند.سبزپوش ها فریاد می زدند:

 بابا!چرچم ایران حرمت داره

و یا می گفتند:

:" موسوی ، موسوی، پرچم ایران من رو پس بگیر "

حامیان احمدی نژاد خطاب به سبزپوش ها فریاد می زدند

 مناظره افتتاح شد .چیز برگر اختراع شد

و یا

 پرونده ها رو میزه .موسوی چیز چیز می کنه

این شعارها نیز اشاره به استفاده مکرر موسوی از واژه چیز در مناظره اول دارد

البته سبزپوش ها نیز در برابرش شعاری ساخته بودند

دولت سیب زمینی چیزهم براش زیاده

شعار دیگری نیز که دیروز بارها تکرار شد:

احمدی نژاد بای بای

بخش مهمی از شعارهای مردم بازتاب دهنده نگرانی شان در باره تقلب بود

اگر تقلب بشه /ایران قیامت می شه

اگر تقلب نشه /موسوی اول می شه

اگر تقلب نشه /احمدی پنجم می شه

وای به حالت احمدی /اگر تقلب کنی

کم کم شعارهها تبدیل شد به

 موسوی !موسوی !ریاست ات مبارک

 احمدی پینوشه/ایران شیلی نمی شه

 مدعی عدالت خجالت /خجالت

شعارهای دیگر سبزپوش ها که دیروز بر آسمان بلند بود:

نصرمن الله بالفتح قریب/مرگ بر این دولت مردم فریب

دولت گشت ارشاد /نمی خواهیم ،نمی خواهیم

ما طالبان نمی خواهیم /چه تهران ،چه کابل

حضرت زهرا رو صدا می زنیم /دوم خرداد به پا می کنیم

هاله نور دروغه /محمود کارش تمومه

دکتر !برو دکتر!

سرودهایی نیز بر وزن ترانه ها و سرودهای قدیمی ساخته بودند و می خواندند:

لالا لای لای لالا

موسوی انتخاب می شه

خدا می دونه

که حقشه

به لطف خدا و بچه ها

موسوی انتخاب می شه

لالا لای لای لالا

عکس : گویا نیوز- فرهاد رجبعلی

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.