پاسخ یک دوست : آرى بهمن فولاد نيست ، او بسان الماس است

شنبه 7 اوت 2010


دوست عزیزی در پاسخ به یادداشت من که بهمن قوی است اما فولاد نیست ،پاسخ زیبایی نوشته است .ببینید :

ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار، با اظهار نگرانی از وضعیت همسرش بهمن احمدی امویی روزنامه نگار و تحلیل گر مسایل اقتصادی که از دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب غذا به سر می برد، در یادداشتی ، طولانی شدن مدت اعتصاب غذای همسرش و سایر اعتصاب کنندگان را باعث نگرانی شدید خانواده ها دانست.

او نوشته است به این باور رسیده ام که انسان فولاد نیست که با ضرباتی که بر سرش فرود می آید آبدیده تر شود. به ژيلاي عزيز ياد آور ميشوم كه بهمن و همه آنها كه براي آزادي مقاومت ميكنند، بسان الماسند. پرداخت ميشوند و برنده تز ميگردند. آنها نور را تجزيه ميكنند و چون رنگين كماني به اطراف مي پراكنند. سخت است، آري سخت است تحمل مشقت و سختي هايي كه متحمل ميشوند در بهاي آزادي اما بدان و باور كن كه اين جواهرات پر ارزش، بها از همين مقاومت ميابند و درخشان و سر بلند از اين مهلكه بيرون خواهند آمد و در فرداي آزادي ايران، چون امروز، بر ديده ملتي جاي دارند كه قدر ميداند و بر صدر مينشاند فرزندان دلير و با شرف خود را.

به ژيلاي عزيز ياد آور ميشوم كه بزرگان، نامي بزرگ براي خود ثبت ميكنند در دفتر تاريخ و نور وجودي آن الماسهاي درخشان، بر هر كه بدانها عشق ميورزد، خواهد تابيد. تو و بهمن ، هر دو از الماسهاي ناب ايرانيد.

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.
بنا به توافقنامه Creative Commons برخی از حقوق برای ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.
نقل قول غیرتجاری و با ذکر منبع و اطلاع نویسنده، آزاد است.