شماره مقاله: 186

مسیر:
صفحه اول > روزگرد

لینک مستقیم:
http://zhila.eu.com /spip.php?article186بنا به لیسانس CC، برخی از حقوق برای سایت نوشته‌های ژیلا بنی یعقوب محفوظ است.

نقل مطلب تنها توسط ذکر نام و لینک به سایت مجاز است.

http://zhila.eu.com

نظر میرحسین موسوی در باره زندانیان عقیدتی چیست

شنبه22 فروردین 1388


از خواندن اطلاعیه میرحسین موسوی در باره فاطمه رجبی خوشحال شدم.خوشایند است که موسوی حتی از مخالفش هم که به شدت به او توهین کرده دفاع می کند.حتما این اطلاعیه برای خیلی های دیگر خبرخوشایندی بوده است.

اما فقط وقتی این رضایت پایدار خواهد بود که دفاع میرحسین موسوی محدود به مخالفی مثل فاطمه رجبی که از اصولگراهاست نشود. موسوی دراطلاعیه اش نوشته است که" نامه انتقادی فاطمه رجبی را نظري در ميان نظرات يافته که يک نامزد انتخابات رياست جمهوري بايد طاقت شنيدنش را داشته باشد." چقدر خواندن این جمله آدم را خوشحال می کند .اما این خشنودی وقتی واقعی و عمیق خواهد شد که ایشان از کسانی که به خاطر طرح نظرشان در زندان هستند ،نیز دفاع کنند. عالیه اقدام دوست تنها یکی از این افراد است که اکنون به خاطر بیان نظرش در باره قوانین تبعیض آمیز علیه زندان برای سپری کردن محکومیت سه ساله اش در زندان است.

دانشجویان زندانی و کارگران زندانی از جمله منصور اسانلو نیز به خاطر طرح نظرات خود در زندان هستند.دکتر زهرا حتی نظر مخالفی نسبت به حکومت و یا کسی ابراز نکرده بود اما زندانی اش کردند و دو روز بعد جنازه اش را تحویل خانواده اش دادند.کاش آقای موسوی نسبت به مرگ مشکوک زهرا ، پرونده دانشجویان زندانی ،سه سال حبس عالیه اقدام دوست به خاطر مطالبه حقوق برابر برای زنان نیز اظهار نظرکند .آقای موسوی !کاش در باره زندانیان عقیدتی که فقط به خاطر عقیده شان در زندان هستند ،چیزی بگویید.خیلی از آنها حتی به تندی خانم فاطمه رجبی عقیده خود را بیان نکرده اند.